Điện thoại - 0938530938 Liên hệ Tuyển dụng
/ / /
Máy đốt u bằng sóng RFA

1500X

* Máy đốt u gan bằng sóng cao tần (RFA) model 1500X có thể dùng nhiều loại kim bao gồm: kim chùm StarBurst, kim đơn UniBlate, kim lưỡng cực Habib 4X.