Điện thoại - 0938530938 Liên hệ Tuyển dụng
/ / /
Kim sinh thiết

Kim dẫn đường Trugiude

Kim dẫn đường Trugiude - Bard - Mỹ

MAGNUM

Kim sinh thiết Magnum cung cấp độ chính xác cao và mẫu hoàn hảo cho thí nghiệm

MONOPTY

Kim sinh thiết Monopty Sử dụng thuận tiện kể cả khi dùng một tay với chất lượng mẫu sinh thiết hoàn hảo