Điện thoại - 0938530938 Liên hệ Tuyển dụng

Máy laser nội mạch điều trị suy giãn tĩnh mạch

  • Giới thiệu
  • Chi tiết kỹ thuật
  • Hình ảnh / Video
  • Tải về

Máy laser VenaCure 1470nm có ưu điểm:

  • Bước sóng 1470nm ưu việt
  • Sợi quang đầu bọc vàng giúp giám đau, ít thâm
  • Đốt mạch máu lớn hơn so với RF
  • Chi phí vật tư tiêu hao thấp hơn RF