Điện thoại - 0938530938 Liên hệ Tuyển dụng

Kim sinh thiết Magnum cung cấp độ chính xác cao và mẫu hoàn hảo cho thí nghiệm

  • Giới thiệu
  • Chi tiết kỹ thuật
  • Hình ảnh / Video
  • Tải về

- Quan sát kim rõ ráng khi sinh thiết

- Hoạt động đồng bộ với súng sinh thiết Magnum để nâng cao hiệu quả và độ chính xác

- Có mã màu đánh dấu độ sâu đâm kim